11. marts 2020
0 Whist resultat DATO 10.03-2020 2019-20
I II I alt TOTAL
21 Jan Grunnet 40 56 96 404
22 Hanne Grunnet 30 46 76 753
10 Kaj Ove Andersen -18 84 66 352
32 Søren Dam Andersen -50 112 62 696
16 Villy Pedersen 44 14 58 -295
33 Erik Therkelsen -6 59 53 486
18 Preben Jensen 64 -14 50 -423
34 Ole Bøgh Jensen 30 18 48 -445
2 Kjeld Rosenbeck 16 26 42 -246
12 Magna Nørgaard 2 31 33 -91
30 Inger Jørgensen 36 -6 30 -717
3A21:G346 Birger Mortensen 54 -30 24 -350
20 Flemming Hjortnæs 14 0 14 124
4 Ejner Pedersen 2 4 6 408
1 Anne Grethe Madsen 0 -12
3 Børge Libak -24 24 0 1462
7 vakant 0 0
11 Karlo Simonsen 0 -629
14 Ragna Pedersen 0 443
29 Eyvind 0 197
35 Ove Larsen 0 -190
17 Elin Hansen -16 15 -1 -744
19 Ole Aasholm 6 -14 -8 -87
8 Inger Andersen -12 -10 -22 15
28 Simon Larsen 12 -40 -28 -779
15 Svend Aage Chr. -14 -28 -42 0
13 Ole Aagaard 6 -52 -46 519
31 Jørgen Jørgensen 6 -56 -50 -391
5 Bent Brander -84 30 -54 -809
9 Inger Elle -38 -84 -122 164
6 Ernst Rasmussen -62 -62 -124 215
23 Elin Hovaldt -38 -123 -161 430
TOP