30. december 2021

18. december 2021

Brønderslev familie og firma idræt.

Naturgolf.

Årsmøde 2021.

Mandag den 29.-11.  –  kl. 19.00

Program. Der var 27 medlemmer med til mødet.

 

Kl. 19.00          årsmøde med følgende dagsorden

Valg af ordstyrer

Udvalgets orientering om året der gik

Indkomne forslag:

Der er kommet et forslag om at alle vores baner, således at den bane vi før sluttede med (18) nu bliver bane 1, og vi slutter der hvor vi før startede med bane 1.  Der vil blive lidt ændringer på nogle af banerne.

Valg,    Arne Jensen og Jens Christiansen er på valg.

Arne Jensen blev genvalgt.  Ny medlem af udvalget Jørgen Kruse.

Præmieoverrækkelse.

Mandag,  1. plads, Birthe Thomsen og Claus Bo,  2. plads, Ole V. Larsen og Lindy Thomsen,  3. plads Åse Klausholm og Erik Nielsen.

Torsdag.  1. plads Arne Jensen og Egon Korsbæk,  2 plads, Tove og Jørgen Lyngø,  3. plads Ulla og Lasse Andersen.

Onsdag:  1. plads Kurt Jakobsen,  2. plads Arne Jensen,  3. plads Børge Libak Hansen.

Eventuelt. Der blev diskuteret en del om at starte kl. 17.00 på mandagsholdet, det bliver taget op til foråret når tilmeldingen bliver sendt ud.

Forslag til behandling på mødet skal være udvalget i hænde senest, den 24.-11.

BFFI er vært med en øl/vand og sandvich.

Tilmeldning senest. 24.-11. (gerne ved svar tilbage på denne mail.)

 

Venlig Hilsen

Naturgolfudvalget.

TOP