Sitemap · Intranet

Brønderslev Familie og Firma Idræt

afholder ordinær generalforsamling

mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00

på B.F.F.I. centret, Molsgade 18, Brønderslev

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Herunder nyvalg til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen