Sitemap · Intranet

Det vigtigste er at være med. 50 års jubilæum

V/ Borgmester Jens Arne Hedegaard

Gode intentioner om motion kender mange af os. "nu skal det være", siger vi til os selv og tror på det lige ind til næste dag, hvor man sidder der på sin arbejdsplads og bliver tung i bagen. Brønderslev Familie- og Firmaidræt har nu gennem 50 år arbejdet for at der ikke er nogen undskyldning for ikke at komme i gang og røre sig lidt.

I den forbindelse er det vejr at fremhæve Tour de Pedal, hvor I igennem mange år har placeret Brønderslev på landkortet – tak for det.

Igennem de 50 år I har eksisteret, har vi oplevet store forandringer på idrætsområdet med etablering af flotte haller og idrætsanlæg. Noget I også i høj grad har bidraget til. Og vi kan se, at gode idrætsmuligheder er noget det borgerne sætter meget højt - både de der allerede bor i kommunen og de der overvejer at flytte hertil.

Men Brønderslev Familie og Firmaidræt handler ikke kun om at styrke fysikken. Jeres forening er også et godt værn mod en træt og sløv psyke. I er nemlig ikke blinde for den store sociale gevinst der også er ved at være sammen om idrætsudfoldelser – og en 3. halveg kan det også blive til ind i mellem.

Ofte jubler vi over elitens store idrætspræstationer – og med god grund. Men uden den folkelige idræt som grobund kunne eliten ikke vinde medaljer. Det er vigtigt, at vi også glæder os over steder og foreninger, hvor det gamle olympiske motto ´ Det gælder ikke om at vinde men om at være med` stadig lever. Derfor er der også de kommende år brug for Brønderslev Familie og Firmaidræt.

Tillykke med de 50 år og tak for et stor og godt arbejde.

Jens Arne Hedegaard

Borgmester og Badmintonspiller i foreningen

 

Tillykke med jubilæet .                                         50 års jubilæum

Dansk Firmaidrætsforbund er en stor organisation, som består af mange foreninger. Der er dog ikke mange foreninger, der har en alder som BFFI. Et jubilæum er altid noget særligt, men når det så er et 50 års jubilæum, gør det dagen ekstra bemærkelsesværdigt.

Jeg har kendt BFFI gennem mange år, og altid for noget godt. Som ny leder i firmaidrætten, det var tilbage i 1969, blev jeg imponeret af hvad BFFI stod for, hvad de havde opnået, og hvordan de arbejdede videre i samme spor. Jeg har gæstet BFFI mange gange som spiller i flere idrætsgrene, som deltager når BFFI afholdt familietræf for hele Nordjylland, og til møder som leder i Frederikshavn Firma Klubber. Vi har altid følt os velkommen i Brønderslev på det dejlige anlæg, som BFFI har skaffet sig.

Bffi har været en engageret deltager i det fælles arbejde inden for kredsen, med mange gode debatter for fremtiden i firmaidrættens regi. BFFI og lederne i BFFI har kunnet noget, som mange af vi andre firmaidrætsledere har nydt godt af. Jeg er sikker på, at både landsforbundet som amtskreds stadig vil nyde godt af samarbejdet med BFFI.

Jeg vil gerne med denne hilsen ønsket BFFI til lykke med det store jubilæum, og ønsker foreningen fortsat god vind fremover. Jeg tror stadig, at der er mange gode timer for alle medlemmerne i BFFI i dag og i fremtiden.

Nordjyllands Amtskreds

Kjeld Mølgaard

 

Eigil Mørks tanker om tiden der gik.              50 års jubilæum

Tænke, tænke langt tilbage. 50 år er et tidsrum, tænk på dig selv, hvis du har rundet det skabe hjørne. Fra at være ingenting, en bar mark, er det nu en dejlig bygning og en stor sportsplads, der bliver benyttet alt for lidt. På de indendørsbaner havde vi tidligere mange fodboldhold og håndboldhold både damer og herre. Jeg tror ikke vi kan forvente disse aktiviteter mere. Senere kom kroket. Hvis ikke vi ikke havde været nogle meget aktive medlemmer tilbage i tiden med opstart af byggeriet så gad jeg vide hvor vi havde været i dag. Alene at samle folk til maling eller rense tag for alger er svært. Tordenskjold soldater endnu en gang.

Vi havde nogle fantastiske møder den gang, bestyrelsen var på 13 til 15 mand, så det var ikke let at opnå enighed. Der var ind i mellem store uenighed. Hvis der var blevet lyttet noget bedre og arbejdet på at opnå enighed ville BFFI havde set anderledes ud i dag.

Dengang vi købte jord byggede hus, var vi jo i top 10 i Nordjylland. Det ser lidt anderledes ud i dag, hvor både Ålborg og Frederikshavn m.fl. løber fra os.

Vi indså på et tidspunkt, at den store bestyrelse ikke var let at arbejde med og blev enig om at oprette et forretningsudvalg på 5 medlemmer til at drive firmasport. Der oprettes desuden et Idrætsudvalg (IU), bestående af formændene for aktiviteterne. Der blev så holdt møde de 2 organer imellem.

Bankospil afholdt på Hotel Brønderslev var en god indtægtskilde for firmasport. Banko blev senere flyttet til Hotel Phønix, da Hotel Brønderslev blev nedlagt. Her skal ikke glemmes Københavner –Kaj, Nolles Arne, FiskeMarens Svend, Mads Otto og Ras.

Ras var opråber, og så var der også andre, Villy, Tage, Aage, Erik og mig selv sagde hunden.

Der blev oprettet et festudvalg, der afholdte disse spil. Dette festudvalg blev senere ændret til Firma Sports venner, da de personer der udførte arbejdet ønskede at have indflydelse hvad de indtjente penge skulle anvendes til. Efter Hotel Phønix blev solgt havde bankospillerne en trang tid. Først den Runde Pavillon i Hedelund så forhallen i Brønderslev hallen. Efterhånden var der for lidt overskud så banko stoppede. Vi var de første, der afholdte spil hele året og det gav kasse en overgang. Firma Sports Venners slutresultat blev anvendt i Firma Sports Billard lokale.

Festudvalget havde også været hjælpere ved et borgerbal i hallen og havde her tjent gratis timer i hallen.

Ved et senere møde i Firma Sports bestyrelse og IU. Forslog vi disse timer anvendt til en udstillings messe, det blev nedstemt.

Året efter var emnet taget op igen og vedtaget, festudvalget bakkede op.

Det var et stort arbejde den gang. Det startede gerne onsdag aften med afhentning af materialer i Brovst, hvor vi havde lejet dette af Hanherred hallens bestyre Eigil Thomsen, en hyggelig fyr. Torsdag ved 17,00 tiden startede opstillingen til omkring kl. 03,00.

Søndag aften nedtagning, tilbage til Brovst mandag aften og så var der kasse.

I 1974 deltog Brønderslev i Cykelstafetten. Stafetten startede i Helsingør og sluttede i Finland. Vi fik stafetten fra Aalborg og skulle aflevere den i Kristiansand i Norge den 4. maj.

Stafetten førtes igennem Danmark af cyklende familier. Vi her fra Brønderslev cyklede til Hirtshals, tog med færgen til Kristiansand og havde en dejlig dag.

Bordtennis var også på programmet 1960 og i 1970 var vi oppe på omkring 60 spillere. Først Spillede vi i opholdsstuen senere i den nye tilbygning.

Motionstraveture kom vi også i gang med. Jeg husker den første gang en lørdag eftermiddag vi var 17 der deltog med daværende Borgmester P.N. Jensen som deltager. Dengang fik man kort udleveret der skulle stemples ude på ruten. Traveturen holdt i mange år.

Fremtiden er uvis, alle vil spå om den, men kun èn ved det....

Eigil

Elmer Østergårds tanker om tiden der gik.     50 års jubilæum

Siden de 25 år blev fejret er der jo sket ændringer og udviklinger på aktivitetssiden, siden det store boom i 1967 med kroket, skydning og damefodbold er der kommet nye ting til, nemlig billard, svømning, bowling og petanque, dertil kommer også cykelkampagnen. I 1983 blev året cykel by nr.1. Andre ting er til gengæld gledet ud og det var i første omgang bordtennis, og de senere år fodbold og håndbold ude og inde. Det samme gælder også motionsafdelingen trim ture (medalje kassen vidner om at det gik rigtig godt i over 10 år).

Det er faktisk med vemod der tænkes til bage på den tid da Firma Sports anlæg var fuldt besat fire aftener om ugen. I de 15 år jeg var formand for kredsens skydesektion, var alle disse aktiviteter stadig i højsædet, men tider skifter, nye unge har andre interesser, men mærkeligt nok er medlemstallet næsten det samme.

I Brønderslev blev der efter 25 års dagen, skabt mange tiltag der kunne bruges af de mange, og det skyldes selvfølgelig de ihærdige udvalg, der gør et meget stort stykke arbejde. Uden disse personer og uden klubber, var der overhovedet ikke noget der hed Brønderslev Familie og Firma Idræt.

50 år er en høj alder for en forening hvor alle arbejder gratis og frivilligt, men jeg synes selv at de 10 år jeg var formand for skydeafdelingen, gik forrygende hurtigt, måske der altid var udvikling i gang, og jeg havde dygtige udvalgsmedlemmer, der var parat til at tage over når jeg havde andre jern der skulle smedes.

Tilbageblik.

Tankerne går tilbage gennem alle disse år, og selv om det faktisk tog ens fire aftener om ugen og op til tyve weekender om året, faldt de èn ind at spørge sig selv: Hvis du fik valget, at gå tilbage til 1963 – Hvad ville du så bruge din fremtid til????, jeg kan helt klart give det svar, at intet er fortrudt og at jeg vil gøre præcis det samme igen.

Glæderne har været store og mangfoldige, og minuserne er faktisk ikke til a få øje på.

Jeg må nok indrømme, at det ikke havde gået uden min kone Karna (som jeg desværre mistede).

Hun var i alle led min partner og gode makker. Dette var og er uforglemmelig. Vi kunne netop af den grund påtage os meget mere end andre, der ikke havde samme muligheder.

På nuværende tidspunkt er det nok lidt svært, at spå om foreningens fremtid, men med mit tidligere arbejde som kursuskontaktperson, har jeg i hvert fald kunne gøre mit til, at så mange som muligt fik tilbud om, at komme på relevante kurser og dermed få værktøj i hænde, der vil borge for at arbejde i Firmaidrættens område, med videreførelse og udvikling af aktiviteter og tilbud. Nye trends skal helst tackles straks og det kræver viden.

Hvis nogen granskede i annalerne, kunne de finde ud af at jeg ikke selv har været ret mange kurser, kun skydning og et enkelte leder kursus blev det til, men jeg har dog alligevel været med til at udvikle et stævne og turneringstilrettelæggelses kursus.

Jamen når jeg nu ikke har deltaget i relevante kurser, hvad laver jeg så i firmaidrætten? Og hvordan begyndte det??

Da det nye "Sindssygehospital" blev bygget og startet, ankom en del personer fra hospitalet i Viborg, hvor man var med i Viborg Firma Idræt. De personer fik startet en klub her i Brønderslev og tilmeldt fodbold den 1. april 1958.

Klubben kunne så i 1998 holde 40 års jubilæum.

En plejer, Svend Åge Konradsen, der deltog i mange år i både whist og kroket, var sågar medlem af kroketudvalget, rendte mig på dørene og ville have mig til og spille fodbold, det var da tosset, det var bedre og give dem en hver. Nå, jeg blev efterhånden overtalt og deltog både i håndbold og fodbold. Jeg blev for øvrigt en ret habil målmand. Jeg deltog efterhånden i mere og mere, og der skete det mærkelige, at jeg fik nogle fantastiske glæder ud af dette, og at jeg for en hver pris ville, at andre skulle opnå det samme. For at det kunne lykkes måtte jeg jo så tage fat på de ledergerninger, først i klubben og senere også i Firmasport.

Mange ting skabte vi selv, blev ret så selv lærte og så var der sjælden tid til kurser – så der for – men kurser er altså nødvendig, for det vil sjældent ske, at andre får de muligheder jeg har haft.

Det vil føre for vidt at beskrive enkelt personer som prægede BFFI (BFS) gennem tiderne, men et er sikkert, vi, os alle og BFFI skylder en stor tak til alle de der lagde tid og skulder til, og det gælder både nu levende og afdøde gennem årene. Uden disse stærke mænd og kvinder var de ikke gået så godt.

FU – messerne siden 1976 har givet BFFI et økonomisk tilskud, som også en stor skare har lagt skulder til for at få det til at fungere, også disse skyldes en stor tak for viljen til at ville når der blev kaldt.

De vil sikkert også være klar i fremtiden hvis BFFI husker at pleje dem godt.

Elmer Østergård

Til toppen

Kontakt

  • Niels Ove Nielsen
  • Formand
  • Tlf. 29632695
  • Email

Stadioninspektør

Christian Schmidt
tlf.: 28265526 eller
tlf.: 98 82 39 40 - Efter kl. 14.00

email: chr.schmidt@mail.dk