Sitemap · Intranet

Hilsen til Brønderslev Firma-Sport. 25 års jubilæum

V/ Borgmester P.N. Jensen

Det hårde fysiske slid forekommer jo ikke i vor tid på samme måde som tidligere, arbejdstiden er også kortere nu, hvoraf følger, at fritiden er længere.

Det er også i dag således, at mange har stillesidende arbejde, og når så transporten til og fra arbejdespladsen foregår i bil eller på knallert, så kan det jo blive lidt småt med at få motion. Det er derfor meget vigtigt at dyrke idræt under en eller anden form, det styrker konditionen og der med helbredet og giver en sund fritidsbeskæftigelse.

Brønderslev Firma-Sport har gennem 25 år haft stor betydning for byens idræt ved at udbyde en del forskellige aktiviteter, hvor man træner og dyrker et godt kammeratskab, og hvor man også konkurerer på livet løs, uden at satse på at uddanne "stjerner", men således at alle kan være med, og føle sig vel tilpas derved.

Verdien af dette kan naturligvis ikke gøres op, men er ganske givet meget stor både for deltagerne selv og deres omgivelser.

I de forløbne 25 år er det også lykkedes Brønderslev Firma-Sport at få etableret et velbeliggende og dejligt idrætsanlæg, stort set ved egen investering.

Der er i de forløbne 25 år sket en stor udvikling i vor by, med udvidelse af bestående og oprettelse af nye virksomheder; det har naturligvis også medført større aktiviteter i Firma Sporten, og man har altid der haft ledere, som har været parat til at gøre en ekstra insats for at fremme sagen.

Jeg vil ønske, at der til stadighed i vor by findes folk, der med interesse og lyst vil stå i spidsen for arbejdet i Brønderslev Firma-Sport, så man kan fortsætte de fine traditioner, Brønderslev har på dette område.

Tak for jeres indsats gennem de 25 år, og til lykke med jubilæet.

P. N. Jensen

  

En hilsen til Brønderslev Firma-Sport             25 års jubilæum

V/ Karl Randrup. DFIF's formand

Atter kan en af Dansk Firmaidræts forbunds by-sammenslutninger fejre 25 års jubilæum. Denne gang er det Brønderslev Firma-Sport, der står for tur, og det er mig en stor glæde, på DFIF's vegne at ønske hjertelig til lykke med jubilæet.

Firmaidrætten i Brønderslev har i de 25 år, i en ganske særlig grad, været med til at præge udviklingen i såvel Brønderslev by som i Dansk Firmaidræt. Dygtige og initiativrige firmaidrætsledere har skabt en stærk og velorganiseret sammenslutning, og de har aldrig været bange for at prøve noget nyt, for at give byens befolkning mange og gode tilbud på at dyrke motions-idræt under en eller anden form.

De i sin tid meget omtalte gade-klubber, hvor byens ungdom fik mulighed for sund idræt, under velorganiserede forhold, er et godt eksempel på initiativ af utraditionel art.

Også nye idrætsgrene som volleyball og kroket er blevet sat i gang, hvor især kroket har haft stor tilslutning, dette er for mig et sikkert tegn på, at der eksistere et stort behov for organiseret motions- aktivitet, det er kun op til os at sætte dette behov i system, så vil motionisterne også slutte op om kring disse arrangementer.

Også her har man i Brønderslev formået at vise, hvordan det kan gøres.

Det har ikke været muligt at udvise så stor en aktivitet, dersom rammerne omkring de mange turneringer ikke var i orden. Derfor var Brønderslev også en af de allerførste af DFIF's organisationer, der sørgede for egne idrætsbaner og eget kluphus; efterhånden som behovet er steget har disse faciliteter måttet udvides, så man i dag råder over et imponerende idrætsanlæg, der er vuderet til ca. 1/2 mill. kroner.

Jeg vil gerne sige jer tak for 25 års trofast arbejde for dansk firmaidræt. I har gjort det godt, og jeg er sikker på, at vi også i fremtiden kan regne med, at Brønderslev Firma-Sport vil sætte sit præg på DFIF til gavn for den sag, vi alle arbejder for.

Karl Randrup

 

En hilsen fra >>Kredsen<<                                25 års jubilæum

V/ Gunnar Petersen

Nordjyllandskredsen’ s formand

Når jeg i anledning af Brønderslev Firma-Sport jubilæum lader tankerne gå tilbage på de mange timer, jeg har tilbragt sammen med aktive og ledere fra B:F:S: det være sig til møder, stævner, kurser og andet, hvor firmaidrætsfolk mødes, så er det første, jeg husker, at når B:F:S: stod som arrangør, havde man altid en følelse af at være velkommen, det var ikke bare det, at der blev sagt velkommen, når man ankom, men hele tiden havde man, og har stadig, denne behagelige følelse af at her er et sted, hvor man gør noget for, at gæsterne skal føle sig godt tilpas.

I starten, for 25 år siden, fik B:F:S: hjælp fra den "store" i Aalborg, men det har flere gange siden været omvendt, ikke mindst når man skulle låne et tidssvarende klubhus og tilhørende bane baneanlæg, for det formåede lederne i den ny sammenslutning at få op at stå inden der var gået lang tid, og det har til stadighed været fremhævet i Nordjylland, hvordan dette kunne lade sig gøre. Men man skal ikke lade sig forbavse, når man har kendt lidt til de ledere, der har stået i spisen for B:F:S:, se nu blot til de sidste nye, de har fundet på, en firmaudstilling, med et virkeligt flot resultat. Bravo. Da tanken om at starte et nordjysk stævne blev ventileret, var den første tanke selvfølgelig, hvor skal det holdes? Hvad sagde man i Brønderslev, hos os selvfølgelig!! Det har vi andre haft grund til at sige tak for mange gange, og vi håber på meget snart at få gang i disse stævner igen.

Ja nu kan alle vel forstå, hvorfor alle vi andre gerne vil til Brønderslev, og jeg vil til slut udtrykke hele Nordjyllandskredsens hjertelige lykønskninger i anledning af 25 års jubilæet, men tak for et strålende samarbejde og med ønsket om fortsat held og lykke i fremtiden.

På Nordjyllandskredsens vegne, Gunnar Petersen

Firma-Sporten i dag                                              25 års jubilæum

V/ Erik Haubro

Brønderslev firma-sport’ s formand.

Når en forening runder de 25 år, vil tankerne naturligvis løbe tilbage i tiden. Hvordan startede, og hvordan har firmasport udviklet sig i årene op til i dag? Man finder de gode minder frem, for vi mennesker er heldigvis sådan, at vi hurtig glemmer det møje og besvær, der dannede baggrund for de gode minder.

Frivillige ledere har gennem årene ofret mange fritimer for Firma-Sport, og netop disse leders ansvarsfulde og målbevidst arbejde har skabt det Firma-Sport, vi kender i dag.

Det er gået godt rent sportsligt i de 25 år. I starten var der kun fodbold på programmet, men det har udviklet sig til i dag også at omfatte: Håndbold, badminton, skydning, kroket, whist, bordtennis og volleyball, og jeg tror, fremtiden vil vise endnu flere muligheder.

Og så økonomisk kan vi glæde os over et godt resultat. Vi er i dag ejer af et dejligt baneanlæg med klubhus og bestyrerbolig, idet vi netop i jubilæumsåret betaler det sidste afdrag på huset.

Den gode økonomi er først og fremmest skabt af vort festudvalg, der utrættelig hver uge siden i halvtresserne har afholdt banko-spil på Phønix, men også den faktor, at vi altid har haft ulønnede ledere i bestyrelsen og udvalg, har haft en gunstig indflydelse på økonomien. Ligeledes kan vi i Firma-Sport glæde os over den store forståelse og velvilje, vi altid har mødt hos de forskellige byrådsmedlemmer for vor idrætslige arbejde, og efter oprettelsen af Idræts Samvirke for nogle år siden, kom de kommunale tilskud ind på helt faste retningslinjer, der må siges at ligge fuldt på højde med, hvad andre kommuner yder til idrætslivet.

I 76 stod Firma-Sport som arrangør af firmaudstilling i Brønderslev Hallen. Resultatet blev et pænt overskud, og det er mit håb, at lignende arrangementer i de kommende år vil blive en god indtægtskilde for firma-sportsarbejdet i Brønderslev.

Vi er i jubilæumsåret mere end 600 aktive medlemmer, og der ar al mulig grund til at tro, at der i fremtiden vil blive endnu flere til at dele glæderne ved det gode kammeratskab og sportslige samvær, som er målet for vort fælles arbejde. Tager man nogle typiske stikord fra den tid, vi lever i – korter arbejdstid – stillesiddende arbejde – akkordræset – kontaktbehov – mere fritid – er Firma-Sport netop en af de naturlige modvægte, vi har behov for at føle tilfredshed i tilværelsen, og derfor kan vi med optimisme tage hul på de næste 25 år.

Erik Haubro

Til toppen

Kontakt

  • Niels Ove Nielsen
  • Formand
  • Tlf. 29632695
  • Email

Stadioninspektør

Christian Schmidt
tlf.: 28265526 eller
tlf.: 98 82 39 40 - Efter kl. 14.00

email: chr.schmidt@mail.dk