Generalforsamling den 31. maj

20. april 2021

Der afholdes ordinær generalforsamlig i BFFI mandag den 31. maj på centeret i molsgade. Dagsorden er iflg. vedtægterne:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Valg i henhold til vedtægterne.
– Kasserer på valg (modtager ikke genvalg).
– 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: John (modtager genvalg og en ubesat bestyrelsespost der SKAL besættes
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Orientering om næste års budget.
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet. Evt. på mail: helebestyrelsen@bffi.dk

PS:
Punkt 4: ‘Valg i henhold til vedtægterne’ er rykket op i rækkefølgen fordi der SKAL findes nye medlemmer der har lyst til at gå ind i bestyrelsen. Vi er i den situation at der er for få i bestyrelsen – vi er pt. 4 og iflg. vedtægterne skal der være 5. Det og at kasseren stopper sætter os i en presset situation – så presset at hvis der ikke kan findes de manglende bestyrelsesmedlemmer indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi som eneste punkter enten finder de bestyrelsesmedlemmer der skal til eller starter en afvikling af BFFI (som vi jo bestemt ikke ønsker)

MVH
Bestyrelsen

Kommentarer slået fra.