6. marts 2019

Der er standerhejsning til 2019 sæsonen på centeret den 27. april kl 10:00. Alle er velkommen.

1. marts 2019

Vi har haft møde med projektleder for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning, som vil være behjælpelig med at lave nogle artikler om vores aktiviteter. I første omgang vil der blive sat fokus på Naturgolf med artikel i Nordjyske og i Oplandsavisen.
Vi var enige om, at det vil være en god ide med en folder, der promoverer os overfor firmaer, som værende et godt sted for at afholde en event-dag.


TOP