1. januar 2021

De udendørs aktiviteter starter i første uge i maj, så check aktiviteternes side for nærmere oplysninger.

Der bliver ikke afholdt standerhejsning i år pga. forsamlingsforbuddet; men der vil blive et andet arrangement senere på året som en erstatning – så check ind her på siden og hold dig opdateret.

Der afholdes IKKE standerhejsning i år

Kommentarer lukket til Udendørs aktiviteter og standerhejsning
20. april 2021

Der afholdes ordinær generalforsamlig i BFFI mandag den 31. maj på centeret i molsgade. Dagsorden er iflg. vedtægterne:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Valg i henhold til vedtægterne.
– Kasserer på valg (modtager ikke genvalg).
– 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: John (modtager genvalg og en ubesat bestyrelsespost der SKAL besættes
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Orientering om næste års budget.
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet. Evt. på mail: helebestyrelsen@bffi.dk

PS:
Punkt 4: ‘Valg i henhold til vedtægterne’ er rykket op i rækkefølgen fordi der SKAL findes nye medlemmer der har lyst til at gå ind i bestyrelsen. Vi er i den situation at der er for få i bestyrelsen – vi er pt. 4 og iflg. vedtægterne skal der være 5. Det og at kasseren stopper sætter os i en presset situation – så presset at hvis der ikke kan findes de manglende bestyrelsesmedlemmer indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi som eneste punkter enten finder de bestyrelsesmedlemmer der skal til eller starter en afvikling af BFFI (som vi jo bestemt ikke ønsker)

MVH
Bestyrelsen

Kommentarer lukket til Generalforsamling den 31. maj
12. februar 2021

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES, NÅR RESTRIKTIONERNE TILLADER DET.
FØLG MED HER PÅ HJEMMESIDEN

Information om året, der er gået:
2020 har været præget af to ting: Corona pandemien og forbedringer på vores ejendom Molsgade 16-18
Nedlukningen i marts betød, at vi med betænksomhed kunne afvikle petanque, naturgolf, whist og billard fra sommeren og frem.
Men glæden var kortvarig. I november strammedes skruen og al aktivitet i foreningen er sat i stå.
Nu venter vi så på, at vi kan komme i gang igen under en eller anden form tilpasset eventuelle nye restriktioner.

Vi har som tidligere meddelt modtaget en del penge i donationer.
Og disse penge er brugt på forbedringer af vores ejendom. I marts blev der lagt nyt tag på østfløjen og salen blev lydisoleret. Det gamle omklædningsrum blev renoveret. Så nu har vi et dejligt aflastningsrum, som kan bruges ved udlejning.

Der er købt ny opvaskemaskine og to nye kaffemaskiner.
Der er købt ny havetraktor.
Vi har investeret i kvalitet og handlet lokalt.
Dog er de nye klæder og bander på billardbordene samt pudsemaskine købt på nettet.

Vi havde en fin artikel i Nordjyske. Vi synes selv, at vi prøvede at være optimistiske og positive, og det mener vi lykkedes.

Og det er i den tone vi gerne vil kunne fortsætte. Men det kræver, at bestyrelsen får hjælp fra medlemmerne. Det går udmærket, når vi beder om hjælp til en enkelt bestemt opgave. For eksempel når vi indkalder til de halvårlige rengøringer møder, der altid nogen op.

Men nu går den ikke længere med en amputeret bestyrelse. Vores kasserer gennem mange år Ernst Rasmussen har udtjent sin ”værnepligt” og ønsker at stoppe på posten.
Det betyder, at vi nu ikke bare mangler en formand, men også en kasserer. Vi er kun tre tilbage i bestyrelsen, og det er simpelthen ikke holdbart på den lange bane.
Indirekte betyder det, at hvis vi virkelig ønsker at beholde vores forening, så kræver det, at vi står sammen. Det vil sige, at det er op til jer at komme med gode forslag til, hvordan vi takler situationen.
Den nuværende bestyrelse er nemlig ved at løbe tør for ideer.

Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

Kommentarer lukket til Orientering vedrørende Generalformsamling i BFFI
23. december 2020

NY KLUBMESTER

NR. 1 FLEMMING BARCHOW (til venstre)

NR. 2 JACK BAGGER

GOD JUL TIL ALLE

Kommentarer lukket til KLUBMESTER BILLARD
28. november 2020

Vi har fået 21500 kroner fra Lokalpuljen til klædeskift og nye bander til vore 2 billardborde. Desuden kan der blive til en vel fortjent pudsemaskine

24. september 2020

Vi er bevilliget 15000 kroner fra Lokalforeningspuljen, der sammen med de 20000 fra Sparekassen Vendsyssel er øremærket en havetraktor.

Kommentarer lukket til Penge fra Lokalforeningspuljen
15. september 2020

Så røg der flere penge ind på kontoen.

Vi har fået 20.000 kr fra Sparekassen Vendsyssel til brug ved køb af ny havetraktor

Kommentarer lukket til Donation fra Sparekassen Vendsyssel
14. september 2020

Der var petanque klubmesterskab søndag den 20. Klik her for resultater og billeder

Kommentarer lukket til Petanque Klubmesterskab
25. august 2020

I dag blev så en rigtig god dag. Vi har modtaget en donation fra Spar Nord på 25000,- kr til køb af opvaskemaskine. Dejligt at der er nogen, der påskønner vores arbejde i foreningen.

24. august 2020

Strikke Nørkle starter op den 9/9 kl. 13:30 – Se mere her

Kommentarer lukket til Strikke Nørkle 2020