17. juni 2022

Til alle medlemmer i BFFI.
Bestyrelsen har nu været i gang i ca. 3 måneder, og hvad er der så sket?
Vi vedtog i bestyrelsen, at vi ville være ”herre i eget hus”. Det indebærer selvfølgelig, at vi bliver
gældfri, men ikke på bekostning af medlemmer snarere tværtimod. Det er vores fornemste opgave at
bibeholde Jer som medlemmer og gerne få endnu flere. Det er en af vores indtægtskilder. Det skal også
være et rart sted at komme, så vi alle kan være ambassadører for foreningen, og derigennem få endnu flere ud og nyde vores fantastiske omgivelser. Husk på vi i bestyrelsen jo er valgt for at varetage medlemmernes interesser.
Af andre indtægtskilder kan nævnes udlejning af “selskabslokalerne”, lejeindtægt fra “inspektør-bolig”,
“spark dæk”, kiosk-salg samt driftstilskud fra DFIF og Kommunen m. fl.
Vi har i bestyrelsen lavet et udvalg, der tager sig af centret med vedligeholdelse, indretning og oprydning af de forskellige rum, vi har til rådighed, samt udlejning af festlokalet.
Vi har også lavet et forretningsudvalg, der kan tage ”hurtige drifts-mæssige beslutninger”, så vi ikke behøver at indkalde hele bestyrelsen. Forretnings-udvalget består af følgende: Jørgen Kruse, Villy Pedersen og Arne Jensen.
Vi har, som også var et punkt på generalforsamlingen, fået mere styr på inspektør-boligen, så inspektøren betaler sit ”eget forbrug”. Vi arbejder også på optimering af el- og varmeforbrug, da det er en vanvittig stor post på budgettet. Vi søger midler hos forskellige fonde og puljer til klima- og energioptimeringer samt en anden varmekilde.
Vi er utrolig lydhøre overfor medlemmerne, hvis der er gode ideer til arrangementer, der kan bidrage
til “kassen”. Som f.eks. “spark dæk”-arrangementet, der afholdes hver anden onsdag i alt maks. 9 gange. Det er et af tiltagene, som vi fortsætter med fra sidste år, men med væsentlig større provenu.
Vi vil gerne opfordre medlemmer til at købe øl & vand fra BFFI`s “kiosk-salg”. Køleskabet står i
“omklædningsrummet” (mødelokale 1). Der er mobile-pay og “kasse” til kontanter.
For billard-medlemmer, fra køleskabet i billard-lokalet, hvor Lars P. Pedersen er “tov-holder”. Det vil være rigtig godt, hvis I vil hjælpe foreningen med en økonomisk håndsrækning. Vi sørger for, at der er øl /vand på køl. Det er rigtig vigtigt, at vi hjælper hinanden, ellers når vi ikke i mål!
Vi opfordrer også hvert aktivitets-udvalg, til at skaffe frivillig arbejdskraft til “fælles-opgaver”, og de to årlige“arbejdsdage”.
Bestyrelsen vil gerne have stor åbenhed omkring vores virke. Så spørg endelig, i stedet for at gætte, eller brænde inde med et spørgsmål.
Vi arbejder også med at opdatere vores låsesystem, så det bliver nemmere for alle at komme i centeret.
Fremadrettet er vi indstillet på at sende en opdatering hvert kvartal.
Med sportslig hilsen
p.b.v.
Arne Jensen

Kommentarer lukket til NYHEDSBREV 1 2022
2. maj 2022

Spark dæk

Der er ‘Spark Dæk’ her på Firmasport på Molsgade på følgende datoer: 25/5 – 8/6 – 22/6 – 6/7 – 20/7 – 3/8 – 17/8 – 31/8 og 14/9
Fra kl.1730 til kl.2030
Vel mødt til alle
BFFI Bestyrelse

TOP