12. januar 2020

Husk generalforsamlingen

BFFI Generalforsamling afholdes på centeret, mandag den 24. februar kl 19:00. Dagsorden iflg § 7 i vores vedtægter. Bemærk pkt 7.3 angående forslag der skal behandles til generalforsamlingen. Forslag kan sendes på mail eller afleveres til ét bestyrelsesmedlemmerne.

Vel mødt.
Bestyrelsen
Mail: bestyrelse@bffi.dk
Ernst Rasmussen (Leje af lokaler mm.) – Tlf.: 2530.4385 – Mail: er@bffi.dk
Egon Korsbæk – Tlf.: 2293.3025 – Mail: ek@bffi.dk
Elin Hansen – Tlf.: 2988.1203 – Mail: eh@bffi.dk
John Hove Sørensen – Tlf.: 6128.2574 – Mail: jhs@bffi.dk
Per Thorup Pedersen (webside) – Tlf.: 6080.6317 – Mail: ptp@bffi.dk

BFFI vedtægter § 7 til info:
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalfor-samling af holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på foreningens hjemmeside, i lokalavisen eller lokalradioen.
7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Orientering om næste års budget.
8. Valg i henhold til vedtægterne.
9. Eventuelt.
7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 8 dage før mødet.
7.4. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.
7.5. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og formanden for foreningen.

14. januar 2020

Der afholdes udvalgsmøde på centeret, mandag den 27. januar kl: 19.00. Dagsorden følger.

12. december 2019

Årets modtager af Eigil og Elmers kæmpe pokal er kåret.

Det hele blev afgjort i en spændende finale med masser af fint billardspil mellem Kenan Zolovic og Peer Dolbak, og det blev Kenan, der helt fortjent vandt finalen.

Kenan skal nu passe og pudse vandrepokalen i et år.

Billardudvalget ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi ses igen 6. januar 2020

10. december 2019

Vi havde endnu en hyggelig og fin aften i billardafdelingen. Der blev uddelt præmier til vinderne af de enkelte puljer.

I aften afholder vi klubmesterskabet.

Alle er velkomne til en spændende aften.

Den nye sæson starter 6. januar.

Rigtig god jul til alle.

Se flere billeder på Billard

9. december 2019

Vores årlige julepetanque blev afholdt den 7. december. Der var fuld hus – 48 spillere på banerne. Der blev spillet 4 runder inden vinderne blev fundet. Vejret var flot med sol næsten hele dagen, og varmen fik vi bagefter til glögg og æbleskiver i klubhuset.

Se mere ? Klik her.

3. december 2019

Alle er mere end velkomne i vores dejlige forening, hvor der er plads til alle uanset vejr og vind

10. november 2019

Strikkepindene gløder og snakketøjet kører.

Der strikkes alt lige fra indviklede mønstre til

simple karklude. Alle kan være med.

Så har du lyst så mødes vi hver onsdag klokken 13.30.

Vi strikker(snakker) et par timer.

Og så hygger vi med kaffe og kage hver gang

Alle er velkomne.

24. oktober 2019

Hej alle.
Jeg har talt Chr.Jensen,han er indeforstået med at vi skal tale med SE om det er ok med donationen. Der efter møde med Chr.

V H. Børge Libak

8. oktober 2019

Der var årsmøde i petanque 3/10 hvor 2019 sæsonen blev evalueret og præmier uddelt. Snakken gik under hyggelige former under ‘eventuelt’ Vel mødt i 2020.
Helt stoppet er vi dog ikke idet der spilles hver torsdag kl 14.00, hvor nye spillere er meget velkomne – det er bare at møde op.

19. september 2019

Der var klubmesterskab 2019 på vores baner den 22/9. Kun 5 hold var mødt op i det dejlige vejr. Vi spillede alle mod alle, så efter 4 kampe blev vinder fundet. Nr 1 blev: Lili og Per, Nr 2: Tove & Jørgen & Nr 3 blev Sonja & Niels. Der var præmier til 1. pladsen.